Disclaimer Website

Alle rechten voorbehouden.

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van wiet4delivery gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

wiet4delivery spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website en een goede toegankelijkheid van de website.Op alle informatie inclusief foto’s, logos en andere zaken, aanwezig op deze site, berust auteursrecht.Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn,dan aanvaardt wiet4delivery geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.wiet4delivery is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat wiet4delivery bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de websitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie).Dergelijke informatie mag door wiet4delivery worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

wiet4delivery behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar website geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen.Iedere websitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen.Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2020

Alle rechten voorbehouden – wiet4delivery